Joint Parliamentary Committee on Insolvency & Bankruptcy Code

No record found for selected committee.

Sr. No. Member Name Members from
1 P.P. Chaudhary Lok Sabha
2 Gopal Chinayya Shetty Lok Sabha
3 Subhash Baheria Lok Sabha
4 Nishikant Dubey Lok Sabha
5 Udasi Shivkumar Chanabasappa Lok Sabha
6 Anil Shirole Lok Sabha
7 Abhishek Singh Lok Sabha
8 Gajendrasingh Shekhawat Lok Sabha
9 Sanjay Jaiswal Lok Sabha
10 Jagdambika Pal Lok Sabha
11 Jayadev Galla Lok Sabha
12 Chandrakant Bhaurao Khaire Lok Sabha
13 Chirag Kumar Paswan Lok Sabha
14 K. C. Venugopal Lok Sabha
15 Sushmita Dev Lok Sabha
16 P. Venugopal Lok Sabha
17 Kalyan Banerjee Lok Sabha
18 Bhartruhari Mahtab Lok Sabha
19 Vinod Kumar Boinapally Lok Sabha
20 Jitendra Choudhury Lok Sabha
21 Ajay Sancheti Ajay Sancheti Rajya Sabha
22 Bhupender Yadav Rajya Sabha
23 Naresh Gujral Naresh Gujral Rajya Sabha
24 Anand Sharma Anand Sharma Rajya Sabha
25 Bhalchandra Mungekar Bhalchandra Mungekar Rajya Sabha
26 Praful Manoharbhai Patel Praful Manoharbhai Patel Rajya Sabha
27 Ravi Prakash Verma Ravi Prakash Verma Rajya Sabha
28 K. C. Tyagi K. C. Tyagi Rajya Sabha
29 Sukhendu Sekhar Roy Sukhendu Sekhar Roy Rajya Sabha
30 Satish Chandra Misra Satish Chandra Misra Rajya Sabha