Transport, Culture and Tourism

Chairman :
T. G. Venkatesh
Political Party :
Bharatiya Janata Party
State / Constituency :
Andhra Pradesh
Member From :
Rajya Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 Anto Antony Lok Sabha
2 Chhedi Paswan Lok Sabha
3 Dinesh Chandra Yadav Lok Sabha
4 Dushyant Singh Lok Sabha
5 K. Muraleedharan Lok Sabha
6 Kamlesh Paswan Lok Sabha
7 Krupal Balaji Tumane Lok Sabha
8 Mala Roy Lok Sabha
9 Manoj Tiwari Lok Sabha
10 Margani Bharat Ram Lok Sabha
11 Prince Raj Lok Sabha
12 Rahul Kaswan Lok Sabha
13 Rajbahadur Singh Lok Sabha
14 Rajiv Pratap Rudy Lok Sabha
15 Ramdas Chandrabhanji Tadas Lok Sabha
16 Ramesh Chandra Majhi Lok Sabha
17 S.S. Palanimanickam Lok Sabha
18 Sunil Baburao Mendhe Lok Sabha
19 Sunil Kumar Pintu Lok Sabha
20 Tapir Gao Lok Sabha
21 Tirath Singh Rawat Lok Sabha
22 Derek O Brien Derek O Brien Rajya Sabha
23 Dharmapuri Srinivas Rajya Sabha
24 K. C. Venugopal Rajya Sabha
25 Prasanna Acharya Rajya Sabha
26 Sushil Kumar Modi Rajya Sabha
27 Sambhaji Shahu Chhatrapati Rajya Sabha
28 Sonal Mansingh Rajya Sabha
29 T. G. Venkatesh Rajya Sabha
30 Tiruchi Siva Rajya Sabha
31 Vinay Dinu Tendulkar Rajya Sabha