Personnel, Public Grievances, Law and Justice

Chairman :
Bhupender Yadav
Political Party :
Bharatiya Janata Party
State / Constituency :
Member From :
Rajya Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 Andimuthu Raja Lok Sabha
2 Chavda Vinod Lakhamashi Lok Sabha
3 Choudhury Mohan Jatua Lok Sabha
4 Jasbir Singh Lok Sabha
5 Jyotirmay Singh Mahato Lok Sabha
6 Kanumuru Raghu Rama Krishna Raju Lok Sabha
7 Kuldeep Rai Sharma Lok Sabha
8 Mahendra Singh Solanky Lok Sabha
9 Malook Nagar Lok Sabha
10 Manicka Tagore Lok Sabha
11 Mohanbhai Delkar Lok Sabha
12 Omprakash Lok Sabha
13 P.P. Mohammed Faizal Lok Sabha
14 Pradan Baruah Lok Sabha
15 Pradeep Kumar Lok Sabha
16 Sandhya Ray Lok Sabha
17 Suresh Pujari Lok Sabha
18 Upendra Singh Rawat Lok Sabha
19 Veena Devi Lok Sabha
20 Venkatesh Netha Borlakunta Lok Sabha
21 Abhay Bhardwaj Rajya Sabha
22 Bhupender Yadav Rajya Sabha
23 Deepender Singh Rajya Sabha
24 K.R. Suresh Reddy Rajya Sabha
25 Naresh Gujral Naresh Gujral Rajya Sabha
26 P. Wilson Rajya Sabha
27 Rajendra Gehlot Rajya Sabha
28 Shiv Pratap Shukla Rajya Sabha
29 Sukhendu Sekhar Roy Sukhendu Sekhar Roy Rajya Sabha
30 Vivek K. Tankha Rajya Sabha