Health and Family Welfare

Ram Gopal Yadav
Chairman :
Ram Gopal Yadav
Political Party :
Samajwadi Party
State / Constituency :
Uttar Pradesh
Member From :
Rajya Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 Akshay Yadav Lok Sabha
2 Anoop Mishra Lok Sabha
3 Arjunlal Meena Lok Sabha
4 Bharat Singh Lok Sabha
5 C. R. Patil Lok Sabha
6 Chandra Prakash Joshi Lok Sabha
7 Chirag Kumar Paswan Lok Sabha
8 Dasrath Tirkey Lok Sabha
9 Gyan Singh Lok Sabha
10 Heena Vaijaykumar Gavit Lok Sabha
11 J. Jeyasingh Thiyagaraj Natterjee Lok Sabha
12 Janak Ram Lok Sabha
13 K. Kamaraj Lok Sabha
14 Kanwar Singh Tanwar Lok Sabha
15 M. K. Raghavan Lok Sabha
16 Mahendra Nath Pandey Lok Sabha
17 Nandkumar Singh Chouhan (Nandu Bhaiya) Lok Sabha
18 Rita Tarai Lok Sabha
19 Shrikant Eknath Shinde Lok Sabha
20 Thangso Baite Lok Sabha
21 Ashok Siddharth Rajya Sabha
22 C.P. Thakur C.P. Thakur Rajya Sabha
23 Jairam Ramesh Jairam Ramesh Rajya Sabha
24 K. Somaprasad Rajya Sabha
25 R. Lakshmanan R. Lakshmanan Rajya Sabha
26 Ram Gopal Yadav Ram Gopal Yadav Rajya Sabha
27 Ronald Sapa Tlau Ronald Sapa Tlau Rajya Sabha
28 Sampatiya Uikey Rajya Sabha
29 Santanu Sen Rajya Sabha
30 Vikas Mahatme Rajya Sabha