Energy

Chairman :
Rajiv Ranjan (Lalan) Singh
Political Party :
Janata Dal (United)
State / Constituency :
Munger
Member From :
Lok Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 A. Chellakumar Lok Sabha
2 Akhilesh Yadav Lok Sabha
3 Anupriya Singh Patel Lok Sabha
4 Ashok Mahadeorao Nete Lok Sabha
5 Bellana Chandra Sekhar Lok Sabha
6 Gurjeet Singh Aujla Lok Sabha
7 Harish Chandra Alias Harish Dwivedi Lok Sabha
8 Jai Prakash Lok Sabha
9 Kisan Kapoor Lok Sabha
10 Naba Kumar Sarania (Hira) Lok Sabha
11 Parbhatbhai Savabhai Patel Lok Sabha
12 Pravin Kumar Nishad Lok Sabha
13 Rajiv Ranjan (Lalan) Singh Lok Sabha
14 Ramesh Chander Kaushik Lok Sabha
15 S. Gnanathiraviam Lok Sabha
16 Sajda Ahmed Lok Sabha
17 Sanjay (Bandu) Haribhau Jadhav Lok Sabha
18 Shobha Karandlaje Lok Sabha
19 Thomas Chazhikadan Lok Sabha
20 Udasi Shivkumar Chanabasappa Lok Sabha
21 Uttam Kumar Nalamada Reddy Lok Sabha
22 B.K. Hariprasad B.K. Hariprasad Rajya Sabha
23 C.P. Thakur C.P. Thakur Rajya Sabha
24 Javed Ali Khan Javed Ali Khan Rajya Sabha
25 Prabhakar Kore Prabhakar Kore Rajya Sabha
26 S. Muthukaruppan S. Muthukaruppan Rajya Sabha
27 T.K.S. Elangovan Rajya Sabha
28 Vijay Goel Vijay Goel Rajya Sabha
29 Viplove Thakur Viplove Thakur Rajya Sabha