Coal and Steel

Chairman :
Chintamani Malviya
Political Party :
Bharatiya Janata Party
State / Constituency :
Ujjain
Member From :
Lok Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 A. Arunmozhithevan Lok Sabha
2 Ajay Nishad Lok Sabha
3 Banshilal Mahto Lok Sabha
4 Chandu Lal Sahu Lok Sabha
5 Chintamani Malviya Lok Sabha
6 Godam Nagesh Lok Sabha
7 Idris Ali Lok Sabha
8 Janardan Singh Sigriwal Lok Sabha
9 Jyoti Dhurve Lok Sabha
10 Kamalbhan Singh Marabi Lok Sabha
11 Krupal Balaji Tumane Lok Sabha
12 Pashupati Nath Singh Lok Sabha
13 Rama Kishore Singh Lok Sabha
14 Ranjeet Ranjan Lok Sabha
15 Ravindra Kumar Ray Lok Sabha
16 Riti Pathak Lok Sabha
17 Shailesh Kumar Urph Bulo Mandal Lok Sabha
18 Sunil Kumar Singh Lok Sabha
19 Sushil Kumar Singh Lok Sabha
20 Tathagata Satpathy Lok Sabha
21 Achyutananda Samanta Achyutananda Samanta (RS) Rajya Sabha
22 Dhiraj Prasad Sahu Dhiraj Prasad Sahu Rajya Sabha
23 Manoj Kumar Jha Rajya Sabha
24 Ram Shakal Rajya Sabha
25 Ram Vichar Netam Rajya Sabha
26 Ranjib Biswal Ranjib Biswal Rajya Sabha
27 Ranvijay Singh Judev Ranvijay Singh Judev Rajya Sabha
28 Samir Oraon Rajya Sabha
29 Sanjay Singh Rajya Sabha
30 Vijay Pal Singh Tomar Rajya Sabha