Chemicals and Fertilizers

Chairman :
Anandrao Adsul
Political Party :
Shiv Sena
State / Constituency :
Amravati
Member From :
Lok Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 Anandrao Adsul Lok Sabha
2 Azmeera Seetaram Naik Lok Sabha
3 B.N. Chandrappa Lok Sabha
4 Chhedi Paswan Lok Sabha
5 Dhruva Narayana Rangaswamy Lok Sabha
6 George Baker Lok Sabha
7 Innocent Lok Sabha
8 K. Ashok Kumar Lok Sabha
9 Kamla Devi Patle Lok Sabha
10 Krishna Pratap K.P. Lok Sabha
11 Kulamani Samal Lok Sabha
12 Pankaj Chowdhary Lok Sabha
13 Ratna De Lok Sabha
14 Rekha Verma Lok Sabha
15 S. Rajendran Lok Sabha
16 Sankar Prasad Datta Lok Sabha
17 Sarfaraz Alam Lok Sabha
18 Savitri Bai Phoole Lok Sabha
19 Uma Saren Lok Sabha
20 Veena Devi Lok Sabha
21 Abdul Wahab Peevee Abdul Wahab Peevee Rajya Sabha
22 B.K. Hariprasad B.K. Hariprasad Rajya Sabha
23 Biswajit Daimary Biswajit Daimary Rajya Sabha
24 Elamaram Kareem Rajya Sabha
25 Prem Chand Gupta Prem Chand Gupta Rajya Sabha
26 Ranvijay Singh Judev Ranvijay Singh Judev Rajya Sabha
27 Sampatiya Uikey Rajya Sabha
28 Sanjay Dattatraya Kakade Sanjay Dattatraya Kakade Rajya Sabha
29 Sanjay Sinh Sanjay Sinh Rajya Sabha
30 Vijay Pal Singh Tomar Rajya Sabha