Agriculture

Hukamdeo Narayan Yadav
Chairman :
Hukamdeo Narayan Yadav
Political Party :
Bharatiya Janata Party
State / Constituency :
Madhubani
Member From :
Lok Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 Arjun Charan Sethi Arjun Charan Sethi Lok Sabha
2 Badaruddoza Khan Badaruddoza Khan Lok Sabha
3 Bodhsingh Bhagat Bodhsingh Bhagat Lok Sabha
4 C. L. Ruala C. L. Ruala Lok Sabha
5 C. Mahendran C. Mahendran Lok Sabha
6 Devji Patel Devji Patel Lok Sabha
7 Dharmendra Yadav Dharmendra Yadav Lok Sabha
8 Hukamdeo Narayan Yadav Hukamdeo Narayan Yadav Lok Sabha
9 Jai Prakash Narayan Yadav Jai Prakash Narayan Yadav Lok Sabha
10 Janardan Mishra Janardan Mishra Lok Sabha
11 Karadi Sanganna Amarappa Karadi Sanganna Amarappa Lok Sabha
12 Konakalla Narayana Rao Konakalla Narayana Rao Lok Sabha
13 Mukesh Rajput Mukesh Rajput Lok Sabha
14 Nalin Kumar Kateel Nalin Kumar Kateel Lok Sabha
15 Pravin Kumar Nishad Lok Sabha
16 Raksha Nikhil Khadase Raksha Nikhil Khadase Lok Sabha
17 Ravindra Vishwanath Gaikwad Ravindra Vishwanath Gaikwad Lok Sabha
18 Sanjay Shamrao Dhotre Sanjay Shamrao Dhotre Lok Sabha
19 Tapas Mandal Tapas Mandal Lok Sabha
20 Virendra Singh Virendra Singh Lok Sabha
21 Chandrapal Singh Yadav Rajya Sabha
22 Harnath Singh Yadav Rajya Sabha
23 K. K. Ragesh Rajya Sabha
24 Kailash Soni Rajya Sabha
25 Mohd. Ali Khan Rajya Sabha
26 Narayan Tatu Rane Rajya Sabha
27 R. Vaithilingam Rajya Sabha
28 Rajmani Patel Rajya Sabha
29 Ram Nath Thakur Rajya Sabha
30 Sardar Sukh Dev Singh Dhindsa Rajya Sabha