Estimates

Chairman :
Murli Manohar Joshi
Political Party :
Bharatiya Janata Party
State / Constituency :
Kanpur
Member From :
Lok Sabha
Sr. No. Member Name Members from
1 Murli Manohar Joshi Lok Sabha
2 Sultan Ahmed Lok Sabha
3 Kirti (Jha) Azad Lok Sabha
4 Kalyan Banerjee Lok Sabha
5 Om Birla Lok Sabha
6 Ashok Shankarrao Chavan Lok Sabha
7 Ashwini Kumar Choubey Lok Sabha
8 Sona Ram Lok Sabha
9 Ram Tahal Choudhary Lok Sabha
10 Ramen Deka Lok Sabha
11 Sanjay Shamrao Dhotre Lok Sabha
12 P.C. Gaddigoudar Lok Sabha
13 Sudhir Gupta Lok Sabha
14 Sanjay Jaiswal Lok Sabha
15 Darshana Vikram Jardosh Lok Sabha
16 Kalvakuntla Kavitha Lok Sabha
17 Vinod Khanna Lok Sabha
18 P. Kumar Lok Sabha
19 Arjun Ram Meghwal Lok Sabha
20 K.H. Muniyappa Lok Sabha
21 Ravindra Kumar Pandey Lok Sabha
22 K.N. Ramachandran Lok Sabha
23 J.C. Divakar Reddy Lok Sabha
24 Md. Salim Lok Sabha
25 Arvind Sawant Lok Sabha
26 Anil Shirole Lok Sabha
27 Kalikesh Narayan Singh Deo Lok Sabha
28 Ganesh Singh Lok Sabha
29 Rajesh Verma Lok Sabha
30 Jai Prakash Narayan Yadav Lok Sabha